ETIK
 


Rigtige tomater dyrkes i rigtig jord
MARKhavens agurk og tomatplanter dyrkes i jord - og det er faktisk usædvanligt for agurk og tomatplanter i et dansk gartneri.
Langt de fleste drivhusplanter dyrkes i et vækstmedie som f.eks. stenuld.
At tomatplanten dyrkes i jord betyder, at planten selv kan vælge hvilke næringsstoffer den vil optage fra jorden, mens tomater i vækstmedie kun kan optage de stoffer som gartneren tilsætter ved vanding.

Hos os "regner det ned gennem glasset"
På gartneriet bruges opsamlet regnvand til vanding. Faktisk udgør opsamlet regnvand størstedelen af vort vandforbrug. Vort totale forbrug af vand er noget mindre end på et ikke økologisk tomatgartneri, idet vor vandingsteknink hindrer udledning af overskudsvanding.
Med følere i jorden, som registrerer jordens vandindhold, tilpasses vandingen, så der kun vandes de mængder, som tomatplanten optager.GARTNERIET MARKHAVEN Aps.
v/ Klaus Søgård, Jytte Bach, Lufthavnvej 53, 5270 Odense N, Tlf.: :4565954431, Fax: 4565954432 markhaven@markhaven.dk