økologiske tomater
 
   
  PROFIL
 


MARKhaven
er landets største økologiske væksthusgartneri.
MARKhaven's grundidé er at levere en stor produktion af højkvalitets grønsager, såvel udseende og sundhed, som en rigtig god smag.

MARKhavens dyrkningsmetode adskiller sig på mange områder fra den ikke-økologiske:
Dyrkning i muldjord
Gødskning med organisk gødning - heraf mindst 75 % fra økologisk
...husdyrbrug
Absolut ingen brug af kemiske sprøjtemidler, men 100 % biologisk ..
...
bekæmpelse
Vanding efter planternes forbrug d.v.s. ingen drænvand der belaster
..grundvandet ...
Ca. 75 % af vandingsvandet kommer fra regnvandsopsamling
Ved rydning snittes og nedmuldes de gamle planter i jorden
Med over 20 års dyrkning af økologiske tomater, har vi fundet frem til en dyrkningsmetode, som forener vores  krav til minimum miljøbelastning, sunde og velsmagende grønsager og et relativt højt udbytte.

Det er en faglig proces som er med til at gøre gartneriet til en spændende arbejdsplads 
Samtidig lægger vi vægt på at vores medarbejdere er glade. 
Kun tilfredse medarbejdere kan fremme en høj kvalitet og et innovativt arbejdsmiljø

GARTNERIET MARKHAVEN Aps.
v/ Klaus Søgård, Jytte Bach, Lufthavnvej 53, 5270 Odense N, Tlf.: :4565954431, Fax: 4565954432 markhaven@markhaven.dk