BIOLOGISK BEKÆMPELSE
 


Kødædende "kæledyr"

Et drivhus er hjemsted for biologisk aktivitet både hvad angår nyttedyr og skadedyr. Det er humlebien, der bestøver vore tomat og agurkplanter, og der bliver holdt godt øje med, st de når ud i alle kroge af drivhusene.
De største skadevoldere på gartneriet er spindemiderne, der sammen med andre insektarter skader planterne. Som økologisk gartneri bruger vi ingen kemiske sprøjtemidler til bekæmpelse af de skadelige insekter. Vi har derimod en gartner ansat, hvis eneste opgave er at holde bestanden nede på biologisk vis. Det gøres ved at udsætte insektarter, der er kødædende, og som foretrækker de skadelige insekter fremfor tomatplanterne.
 

GARTNERIET MARKHAVEN Aps.
v/ Klaus Søgård, Jytte Bach, Lufthavnvej 53, 5270 Odense N, Tlf.: :4565954431, Fax: 4565954432 markhaven@markhaven.dk