ØKOLOGISK GØDNING
 
 
REGNVANDSBEHOLDER
 
 
RYDTNING AF PLANTER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  ÅRSTIDER I GARTNERIET
EFTERÅR: > VINTER
>
FORÅR
> SOMMER
Kompost
Vores komøg ankommer i starten af oktober, hvor vores leverandør, økologisk landmand Rasmus Kristian Andersen rydder ud i sin løsdriftsstald. 
Herefter bliver møget sat op i en kompostbunke inden det køres ind i drivhusene i slutningen af november


 Regnvand
Vi bruger næsten udelukkende regnvand til vanding af planterne. Regnvandet opsamles fra drivhusenes tage og ledes over i store tanke

   
 

Rydning
Straks efter den sidste høst i november begynder vi at rydde planterne. Det er et stort arbejde at gøre klar til næste sæson, så i modsætning til hvad mange tror, har vi ligeså travlt om vinteren som om sommeren

 
   
 
> VINTER > FORÅR > SOMMER > til top
   
   


 

GARTNERIET MARKHAVEN Aps.
v/ Klaus Søgård, Jytte Bach, Lufthavnvej 53, 5270 Odense N, Tlf.: :4565954431, Fax: 4565954432 markhaven@markhaven.dk